شرایط و قوانین
به سایت www.parsamtel.com خوش آمدید. موارد قانونی که در این بخش ملاحظه می فرمایید فی مابین شما و شرکت پارس سامتل قشم به منظور آگاهی از شرایط و نحوه استفاده از این سایت تهیه شده است. خواهشمندیم این موارد را پیش از استفاده از سایت به دقت مطالعه نمایید. بدیهی است در غیر این صورت فرض می گردد که شما این موارد را مطالعه و خود را ملزم به رعایت آنها می دانید.
قوانین اضافی. این قوانین ممکن است هنگام استفاده از این سایت، یک ویژگی خاص، دانلود فایل و یا دریافت خدمتی از این سایت در مورد شما وفق کند. شما بدینوسیله می پذیرید که هر قانون اضافی را که توسط مرجع در این بخش گنجانیده شده است را مراعات نمایید. اگر این قوانین اضافی را نمی پذیرید، از این سایت و ویژگی های مخصوصی که این قوانین در مورد آنها صدق می کند استفاده ننموده و حساب کاربری مربوط به خدمات خود را فسخ نمایید.

 

کلمه عبور. برخی فعالیت ها در این سایت به ورود شما با نام کاربری و کلمه عبورتان نیاز دارد (مانند ورود به باشگاه مشتریان  یا برخی فعالیت ها در بخش پشتیبانی). اگر ثبت نام می کنید، می بایست اطلاعات دقیق، کامل و به روز در اختیار سامتل قشم قرار دهید. شما می پذیرید که ار کلمه عبور خود محافظت نمایید، به عبارتی شما مسئول حفظ محرمانگی کلمه عبور و نام کاربریتان هستید. شما می پذیرید که اگر نام کاربری و کلمه عبورتان در سایت مورد استفاده قرار گیرد، سامتل حق دارد این استفاده را به شما نسبت دهد و شما از لحاظ قانونی مسئول تمامی فعالیت هایی هستید که تحت نام شما صورت می گیرد. همچنین می پذیرید که در صورت بروز هرگونه استفاده غیر مجاز و یا نقض امنیتی فورا سامتل قشم را از این امر مطلع سازید.
استفاده سایت. دسترسی به سایت ممکن است در مواقعی به صورت موقت صورت گیرد و شما نتوانید از آن استفاده نمایید. این سایت ممکن است همیشه موجود و آماده ارائه خدمات نباشد. امکان دارد برخی اوقات سایت به صورت معلق درآید. سامتل حق تغییر، امحاء و محدود یا مسدود کردن دسترسی را به تمام یا بخشی از سایت بدون اخطار قبلی برای خود محفوظ داشته است.
احتیاط در مورد دقیق بودن اطلاعات. این سایت قصد دارد محصولات و خدمات حال حاضر سامتل را به شما ارائه دهد، اگرچه برخی اطلاعات مخصوص ممکن است قدیمی باشد. این سایت ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر نماید و امکان دارد دارای برخی خطاهای املایی، عدم دقت یا حذفیات باشد. رنگ هایی که شما در این سایت می بینید (به عنوان مثال رنگ محصولات) ممکن است بنا بر تنظیمات و خصوصیات کامپیوتر شما تغییر کند و رنگ واقعی محصول را به نمایش نکشد. شما می پذیرید که بر روی هیچ یک از اطلاعات این سایت متکی نباشید، زیرا این اطلاعات صرفا جهت سهولت و آرامش شما تهیه شده است.

 

مجوز دادن به محتوای کاربران. سامتل قشم برای مطالبی که شما قرار می دهید درخواست مالکیت نمی کند. با این حال، با ارائه، ارسال و یا انتقال محتوای کاربری و/یا اطلاعاتی که می تواند منجر به فاش هویت شما در بخش هایی از سایت که توسط دیگر کاربران یا عموم قابل دستیابی است، شما به سامتل و دیگر  اعضاء از سرتاسر دنیا که به نوعی به این اطلاعات دسترسی دارن، حق امتیاز رایگان، مجوز غیر انحصاری برای استفاده، انتقال، توزیع، تولید، تغییر، انطباق، افشاء به اشخاص ثالث، انتشار، ترجمه، اجرا و نمایش عمومی آن محتوا و همچنین انتشار نام شما و دیگر مواردی که منجر به شناسایی شما می گردد را اعطاء می دارید. سامتل ممکن است هویت شما را به اشخاص ثالثی که ادعا می کنند موارد ارسالی و یا آپلود شده توسط شما در این سایت به نوعی باعث نقض حقوق مالکیت یا حقوق حریم شخصی آنان شده است فاش نماید (در صورت دانستن آن). با ارائه، ارسال یا انتقال محتوا در مکان هایی که قابل دسترسی اعضاء یا عموم است شما تضمین می نمایید که مالک آن محتوا بوده  یا مجوز لازم برای توزیع آن را در اختیار دارید (شامل تمامی موافقت های مورد نیاز تحت موارد قانونی حریم شخصی) و استفاده یا انتشار آن محتوا هیچ قانونی را نقض نمی نماید. شما می دانید که برای ارائه هرچه بهتر این سایت و خدمات مربوطه و همچنین نمایش محتوای شما بر روی آن، سامتل ممکن است محتوای شما را در شبکه های عمومی مختلف و در رسانه های مختلف منتقل نماید و یا آنها را بازسازی، اصلاح یا تغییر دهد. سامتل ممکن است به ذخیره و بازیابی محتوای ارائه شده شما بپردازد، ممکن است آن را در معرض نمایش دیگر کاربران یا محیط های عمومی قرار دهد و همینطور امکان دارد آن را برای انطباق با الزامات فنی و یا در ارتباط با نحوه عملکرد سایت اصلاح نماید. سامتل در برابر هیچ شخص ثالثی جهت دقت و درستی مطالب ارائه شده توسط شما یا دیگر کاربران مسئول و پاسخگو نمی باشد. سامتل حق دارد هر کدام از موارد ارسالی را به هر دلیلی از جمله عدم رعایت اصول رفتاری حذف نماید.
 
26 آذر 1393 نام و نام خانوادگي 6633
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2018