ماموریت
سامتل قشم برای دستیابی به چشم انداز خود، عموم مردم را به عنوان جامعه هدف خود برگزیده استخدمت رسانی مناسب به مشتریان یا به عبارتی مشتری مداری مهمترین رویکرد کمپانی سامتل در طول این سالها بوده است. اختیار موقعیت های مکانی مناسب، کارمندان حرفه ای، سرعت بخشی به پروسه گارانتی، وقت شناسی و بسیاری موارد دیگر موجب ارتقاء سطح کیفی سرویس دهی این کمپانی به مراجعین محترم گردیده است. ارائه خدمات مناسب همتراز با توزیع محصولات با کیفیت، قیمت های رقابتی و استراتژی های نوآورانه به صورت مداوم در حال اجراست. همچنین بخش تحقیق و توسعه این کمپانی همواره سعی در یافتن راه های جدیدی برای ارائه هر چه بهتر خدمات به مشتریان داشته و خواهد داشت.
26 آذر 1393 نام و نام خانوادگي 6588
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2018