چشم انداز
کمپانی سامتل قشم امید دارد که در آینده بتواند با توسعه شبکه فروش و خدمات خود در تمامی نقاط کشور و ارائه خدمات و پیشنهادهای ویژه به مشتریان خاص و در نهایت ادامه و گسترش فعالیت های فرهنگی خود در جهت ارتقاء سطح آگاهی مردم از محصولات خریداری شده به سطح قابل قبولی از تعهد و اجرا رشد نموده و به وظیفه خود به عنوان یک شرکت ارائه دهنده خدمات عمل نماید.
26 آذر 1393 نام و نام خانوادگي 7441
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2018